Onpartydigen Ex-Courier van onder en boven de Maas (1797)

Titelbeschrijving
Den Onpartydigen Ex-Courier van onder en boven de Maas.
Deze titel is afgeleid van de titel van het Supplement by No. 48 van Den Onpartydigen Ex-Courier van onder en boven de Maas. V Jaar der Fr. Rep. 29 prairial. Zaterdag den 17 juny 1797.

Periodiciteit
Het Supplement lijkt eenmalig en bevat in vier bladzijden antirevolutionaire tirades, over bijvoorbeeld de gemaakte vier miljoen slachtoffers. Het is niet duidelijk of er echt een reeks nummers van deze Ex-courier heeft bestaan.
Bogers (1991) meldt op p. 165-166 het bestaan van een brief van een Franse ambtenaar die betrekking heeft op de anti-Franse inhoud van no. 48, en zegt ‘Reeds op 11 September 1797 werd de uitgave van de Ex-Courier door de municipaliteit voorlopig verboden:

La  municipalité à pris un arrêté par lequel il est défendu provisoirement au Citoyen J.T. van Gulpen, Imprimeur près de l’ancienne maison commune, d’imprimer, vendre ou distribuer la Gazette, intitulée L’Excourier van onder en boven de Maas.

Bibliografische beschrijving
In kwarto? Althans het Supplement heeft vier (ongepagineerde) bladzijden.

Boekhistorische gegevens
Het colofon van het Supplementvmeldt: ‘Ex-Courier van J.T. van Gulpen Stads-Drukker te Maastricht’. In dit geval moet men enige voorzichtigheid betrachten wat betreft de waarheid van deze mededeling.

Exemplaren
Maastricht, Stadsbibliotheek: SB Kluis (Supplement by No. 48).

Literatuur
¶ A.W.M. Bogers, ‘Maastrichtse kranten in de Franse Tijd, 1795-1814’, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg127 (1991), p. 154-182.

André Hanou