Ontleedkunde der Hartstogten (1730)

Zie Het Schouwburg der Hartstogten (1738).