Onverschrokken Vrijheidsvriend (1801)

Titelbeschrijving
De Onverschrokken Vrijheidsvriend.

Periodiciteit
In de Haagsche Courant van 27 oktober 1800 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit maandags weekblad. Saakes meldt pas in zijn Naamlijst van februari 1801 dat het eerste nummer verschenen is (p. 207); en in december 1801 dat de nrs. 1 en 2 ‘Compleet’ zijn (p. 286).

Boekhistorische gegevens
De periodiek is verschenen te Amsterdam, bij J. Verlem. De nrs. 1-2 waren blijkens opgave bij Saakes verkrijgbaar voor 3 stuivers.

Medewerkers
De auteur is Catharina HEYBEEK (1763-1810), een radicaal-revolutionaire die vanaf 1795 in het spectrum van de revolutionaire ontwikkelingen opereerde. Zij was de levensgezellin van broodschrijver Lieve van Ollefen.

Inhoud
In genoemde advertentie wordt gemeld dat het oogmerk van de schrijfster is om

haare Tydgenooten voor te lichten, in het handhaven van hunne rechten, en betrachte van hunne plichten, gevolglyk om hun de eernaam van Republikein te doen waardig weezen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ M. Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant. Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 67-87.

André Hanou