Oorlogs-bericht (1799)

Titelbeschrijving
¶ Oorlogs-bericht.

Periodiciteit
Het enige bewaard gebleven exemplaar is nr. 13, gedateerd 8 september 1799.

Boekhistorische gegevens
Drukker-uitgever was Joannes (Johannes) Dominicus Demelinne uit Rotterdam.

Inhoud
Gezien het fonds van Demelinne moet het Oorlogs-bericht een radicaal-revolutionair blad zijn geweest.

Exemplaren
¶ Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam: sign. P 821.

Literatuur
¶ Erik Jacobs, Hartslag van een revolutie. Pers en politiek in de Bataafse Republiek (1795-1802) (diss. UvA 2020)

Rietje van Vliet
24-9-2023