Oost-Indische Thee-Post (1687)

Titelbeschrijving
De Oost-Indische Thee-Post.

Periodiciteit
Naast de titel van deze periodiek in krantenformaat vindt men als nummeraanduiding: ‘No. 2’; en in het colofon, na het drukkersadres: ‘Den 25. April 1687’.
Deze tekst wil dus de schijn wekken een periodiek te zijn. Toch is het waarschijnlijk een eenmalige uitgave, behorend tot het genre van de grap- en poep-en-pies-bladen, zoals ook de Courant tot Gemeene Best er een was.

Bibliografische beschrijving
Aan weerszijden bedrukt (2 bladzijden) klein-folio (krantenformaat). Als titelvignet wordt een zeilschip afgebeeld (Oostinjevaarder).

Boekhistorische gegevens
Het colofon luidt: ‘In Batavia, by Hans Sienblint, Ordinaris Thee-post Drukker, op de Stremmensegraft […] Den 25 April 1687’. Een fictief, ‘grappig’ impressum dus.

Inhoud
Deze krant geeft, geordend naar landen (Oost-Indien, Turkyen, Italien, Hispanie, Poortugaal, Duytsland en aengrensende landen, Nederlanden) uitsluitend nieuws over thee, theewater, theepotjes, theebladeren en wat men al niet meer kan verzinnen rond thee. Dat nieuws is bovendien bedoeld om het lachen gaande te maken. Het heeft vaak een scabreus kantje.
In breder context dient men in gedachten houden dat men wist dat dit soort koddige en voddige krantjes een zeer utilitaire functie hadden bij toiletbezoek; en dat ‘een theebriefje halen’ betekende: naar de wc gaan. Een Thee-Post lezen doet dus vanzelf een zekere drang opkomen.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de Darmstadse Thee Courant (1687).

Exemplaren
STCN 863120687
Full text

Literatuur
¶ Adrienne Zuiderweg, ‘Oost-Indische nouvellen tijdens de VOC’, in: Tijdschrift Indische Letteren 17 (2002), p. 11-21.

André Hanou