Openhartige (1814)

Titelbeschrijving
De Openhartige.

Periodiciteit
Het bestaan van de eerste aflevering van dit op maandag uitkomende weekblad is bekend via de advertentie in de Rotterdamsche Courant van 25 december 1813 en via Saakes’ Naamlijst uit 1814 (p. 48).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, N. Cornel.
Prijs per aflevering: ƒ 0:1:8.

Inhoud
Bij Saakes wordt de inhoud als volgt gekarakteriseerd:

Een Volksblad tot nut en vermaak voor alle standen; behelzende Mengelstukken van allerlei aard, Raadsels, Charades, Logogrijphen, Rekenkundige opgaven, enz.; ook ’s maandelijks een korte Kronijk van Staatkundige Gebeurtenissen in ons Vaderland.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou