Opmerker (1772-1778)

Titelbeschrijving
De Opmerker.
Het betreft een voortzetting van De Onderzoeker (1768-1772). Zie dit lemma voor meer gegevens.

Periodiciteit
Het eerste nummer verschijnt op maandag 26 oktober 1772, het laatste (nr. 312) op maandag 12 oktober 1778. Het blad komt wekelijks uit. De afleveringen zijn gebundeld in zes delen. Het eerste is gedateerd 1772-1773, het laatste 1778.

Bibliografische beschrijving
Het formaat is octavo. De aflevering tellen 8 pagina’s; het geheel is doorgenummerd. Elk deel bevat een titelpagina en een inhoudsopgave. Het eerste deel bevat bovendien een afzonderlijk gepagineerd ‘Berigt aangaande een wekelyksch zedenkundig blad, genaamd De Opmerker’.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina vermeldt geen plaats van uitgave en geen uitgever. De prijs bedraagt 1½ stuiver per aflevering. Volgens het Naamregister van Arrenberg in 1788 was de prijs voor zes delen 23 gulden. Uitgever J. van Schoonhoven te Utrecht, die in het colofon als zestiende in de lijst van 47 verkooppunten wordt genoemd, had volgens Arrenberg het kopijrecht (p. 390).

Exemplaren
¶ Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 1171 c 37
¶ Full text deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5 en deel 6

Lotte Jensen