Oprechte Donderdagse Courante (1666)

Titelbeschrijving
Oprechte Donderdagse Courante.

Periodiciteit
Zoals de titel aangeeft, verscheen de krant eenmaal per week, op donderdag. Deze verschijningsdag was voor het weekblad commercieel aantrekkelijk omdat er in 1665/1666 op de donderdagen geen concurrerende kranten verschenen.
De bewaard gebleven aflevering is blijkens het colofon gedateerd 25 februari 1666 (nr. 1). Het is onbekend hoe lang de krant heeft voortbestaan.

Bibliografische beschrijving
De krant meet, in bijgesneden vorm, 285×162 mm (half vel folioformaat), en is dubbelzijdig in twee kolommen bedrukt. In het titelblok staan alleen de titel, het jaartal en het volgnummer vermeld.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Tot Weesp, gedruckt by Mattijs Perfect. Den 25 Februarij 1666. Men vintse te koop tot Amsterdam by Samuel Imbrechts, Boeck-verkooper in de Raem-steegh by de Appel-Marckt / in de Hoop’.

Op 21 augustus 1665 had de Amsterdamse uitgever Samuel Imbrechts een contract gesloten met de drukker Mattijs Perfect: de laatste zou een drukkerij in Weesp vestigen en daar voor Imbrechts op donderdagen een krant drukken. Vanuit Weesp was Amsterdam gemakkelijk te bedienen, terwijl er voor de uitgave geen toestemming nodig was van het Amsterdamse stadsbestuur. Bovendien had de krant in beginsel weinig te duchten van enig toezicht van de Amsterdamse magistraat.

Inhoud
De enig overgebleven aflevering van de krant is geheel gevuld met nieuwsberichten, eerst die uit het buitenland en ter afsluiting het binnenlandse nieuws.

Exemplaren
¶ Kew, The National Archives, SP 119/55.

Literatuur
¶ Arthur der Weduwen, ‘Fear and loathing in Weesp. Personal and political networks in the Dutch print world’, in: Alexander Samuel Wilkinson en Graeme J. Kemp (red.), Negotiating conflict and controversy in the early modern book world (Leiden/Boston 2019), p. 88-106, aldaar p. 92-93
¶ Arthur der Weduwen, Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century, 1618-1700 (Leiden/Boston 2017), p. 1113-1115.

Jac Fuchs