Oprechte Onvervalschte Comique en Satyrique Courant (ca. 1763)

Titelbeschrijving
¶ Titel nrs. 1-4: De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant.
¶ Titel nrs. 5-6: De Oprechte Onvervalschte Comique en Satyrique Courant. Vol Boertig, Natuur en Historikundig Staatnieuws. Gedrukt voor het aanstaande Jaar.

Periodiciteit
Maandags weekblad waarvan voor zover bekend slechts de nrs. 5 en 6 bestaan hebben; de nrs. 1-4 droegen de titel Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant. Het blad werd – onder de titel ‘de Laplandse, Comique en Satarique Courant’ – in Amsterdam verboden en op 22 oktober 1763 opgehaald.

Bibliografische beschrijving
Aan weerszijden bedrukt vel in folioformaat, als een ‘echte’ courant. Het nieuws wordt gegeven in twee kolommen, gescheiden door een verticale streep. Daarna, over de hele breedte, de advertenties en andere toevoegingen.

Boekhistorische gegevens
Colofon nrs. 5 en 6:

Deeze zullen alle Maandagen uytgegeeven worden. Te Haarlem by Tolk, s’Hertogenbosch by Palier, in s’Haage by Backhuyzen, te Uytrecht by de Veer, te Alkmaar by Maagh, te Amsterdam by J: Kok, te Leyden by Eedenburg, te Leeuwaarden by Chalmot, te Harlingen by van der Plaats, voor de prys van een stuyver.

De ‘Laplandse, Comique en Satarique Courant’ werd op 22 oktober 1763 opgehaald bij J. Kok te Amsterdam. Het is niet duidelijk of hij ook als uitgever kan worden aangemerkt.

Medewerkers
Jongenelen (1998) suggereert dat broodschrijver Willem OCKERS (1741-1782) er de auteur van is.

Inhoud
De gehele krant heeft een ‘boertige’ opzet. Het nieuws komt uit fictieve plaatsen en bedoelt grappig te zijn. Zo vindt men in nr. 5 nieuws uit achtereenvolgens Mesopotamië en aangrenzende Bus-Kruit Bergen, Wyk-op-Zolder, Wervensteyn aan Zee, Kaaterenburg in Swabber-Landt, het Eyand Bogaardsburg, Oldenzeel in de Banne van Westvaalen enzovoorts.
Achter dit fictieve nieuws kunnen mogelijk af en toe realia schuilgaan: zo vindt men in nr. 6 spotnieuws over een filosoof te Maaslandsluis. De advertenties zijn op eenzelfde wijze ingericht en ademen soms een wat scabreuze geest.

Exemplaren
STCN 298596733

Literatuur
¶ W.R.D. van Oostrum, ‘De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 87-89
¶ T. Jongenelen, Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden 1747-1794 (Amsterdam 1998), p. 27 (nr. 87).

André Hanou