Oprechte Rotterdamsche Schutters Liederen (1787)

Titelbeschrijving
Oprechte Rotterdamsche Schutters Liederen.

Periodiciteit
De titelpagina’s hebben een nummeraanduiding (‘No. 1.’ enzovoorts), en in het geval van de eerste aflevering tevens een datumaanduiding: ‘Rotterdam, Den 23 April, 1787’. Er zijn slechts drie afleveringen bekend.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen bevatten elk 8 bladzijden in octavo en hebben een eigen titelpagina. Het geheel is doorgepagineerd 1-24.

Boekhistorische beschrijving
Titelpagina’s: ‘Te bekomen, by de Prinsgezinde Boekverkopers’.
‘De prys is op schryfpapier 1 en één halve stuiver en gemeen papier 1 stuiver’.

Inhoud
In de eerste twee afleveringen zijn opgenomen: ‘Aan de burgerij’, ‘De verkeerde rekening’, ‘Op de afzetting van zeven onschuldige raaden en de aanstelling van zeven andere in haare wettige plaatsen. Burger lied’, ‘De gelukkige omkeering en de uitvaart der hedendaagsche vryheid’, ‘Grafschrift op de hedendaagsche vryheid’.
De zangwijzen zijn hierbij opgegeven. In de derde aflevering vindt men drie gezangen zonder titel. Alle liederen zijn prinsgezind en zéér anti-patriots.

Relatie tot andere periodieken
Deze gezangen woorden zeer aanbevolen in het eveneens prinsgezinde Saturdags Kroegpraatje (nrs. 1 en 2).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 6 G 27 (nr. 1-3).
Full text

André Hanou