Oprechte Vaderlandsche Brieven (1788-1790)

Titelbeschrijving
Oprechte Vaderlandsche Brieven, van Hollandus aan Gelricus.

Periodiciteit
Hiervan zijn tien afleveringen bekend, als zodanig met ‘No. 1’ enzovoorts op de titelpagina aangeduid (nr. 1-3 uit 1788, nr. 4-8 uit 1789, nr. 9-10 uit 1790).

Bibliografische beschrijving
Het geheel, in octavo, is gepagineerd 1-156. Elke aflevering telt 16 bladzijden en heeft een eigen titelpagina (met nummeraanduiding). Op de versozijde daarvan steeds een motto; afkomstig uit werk van J. Scharp, L. Rotgans, de Philosophe de Sans-souci, Boileau, Le Francq van Berkhey, Price, Iselin, Marmontel, Iuvenalis, Horatius en Cicero. Het titelblok met short title op elke ‘derde’ pagina; waarna de tekst volgt.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Amsteldam, By J.H. Trop, Boekverkooper, op de Zeedyk. 1788 [1789, 1790]’. In ten minste één advertentie, in de Leydse Courant van 16 februari 1789, voor nr. 4, wordt opgegeven: ‘te Amsterdam by De Kruyff en Brave, v. Leeuwen, Trop en Peppelenbos alom’. Aldaar tevens de mededeling dat nrs. 1-3 bijna uitverkocht zijn en dat de prijs 16 stuivers is (vermoedelijk voor vier afleveringen).

Medewerkers
De NCC spreekt het vermoeden uit dat de auteur mogelijk is: Leendert GRENDEL (1767-1813). Deze werd in 1789 benoemd tot predikant te Sluipwijk.

Inhoud
Vertogen pro de stadhouderlijke partij, vol haat tegen de ‘heerschende cabaal’ die tot in 1787 heerste en die het na de contrarevolutie hier en daar nog steeds voor het zeggen heeft. Dat soort mensen dient gestraft! Anders krijgt een ‘Nieuw Corps Keezen’ weer macht.
De republiek moet weer op orde gebracht worden. Daartoe worden onderwerpen besproken als: nieuwe belastingen, het heffen van een 25epenning, de uitbreiding van de landmacht. Er is bijzondere aandacht voor het in stand houden en reglementeren van de Orange of oprechte vaderlandse sociëteiten, als ruggengraat voor een vaderlandse partij.
Overigens geeft de auteur nergens blijk van groot analytisch vermogen.

Relatie tot andere periodieken
Met instemming wordt soms verwezen naar het blad De Vriend der Natie (1789).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 79-107:1 (nrs. 1-10)
¶ Full text nrs. 1-6

André Hanou