Opvoedinge van de Jeugd (1772)

Titelbeschrijving
Opvoedinge van de Jeugd.

Periodiciteit
Titel en verschijningsjaar zijn gebaseerd op een advertentie in de Leydse Courant van 18 mei 1772Deze luidt: ‘Nog laat dezelve [uitgever] uit het Hoog- in ’t Nederduitsch vertaalen, een Weekelyks Blad, ten Titel voerende: De Opvoedinge van de Jeugd, waar van het Berigt alom gratis te bekomen is’.

Boekhistorische gegevens
J.F. Ebert, te Rotterdam.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou