Oranje Cocarde (1792)

Titelbeschrijving
De Oranje Cocarde en verdere Onderscheidens Tekens, nevens het nieuw Cabinet der Mode’s, en Klederdragten in ons Vaderland. Een Monument of Gedenkboek voor Nederland, bij ’t einden der Achtiende Eeuw. Met 33 naar ’t Leeven gecouleurde Afbeeldingen.

Periodiciteit
Saakes geeft deze titel in zijn Naamlijst van juni 1792 en voegt eraan toe dat het gaat om het eerste stukje (p. 221).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘In Nederland, in alle Boekwinkels, zonder uitzondering’. Een uitgever wordt bij Saakes niet genoemd, wel de prijs: één gulden.

Inhoud
Over mode en de dracht van oranje kokarde.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Bibliotheek Rijksmuseum: 300 E 26

André Hanou