Ordinaris Leidse Courant (1686)

Zie Leydse Courant (1686-1902).