Ouderkerkse Courier (1783)

Titelbeschrijving
Ouderkerkse Courier.

Periodiciteit
De krant is niet verschenen.

Boekhistorische gegevens
De satirische Diemer- of Water-graafs-Meersche Rouw-Courant (nr. 3, augustus 1783) schrijft over Harmanus Koning, drukker van de Diemer- en Watergraafs-Meersche Courant, de krant die op 5 augustus 1783 werd verboden. Koning zou na afvaardiging van dit verbod een verzoek hebben ingediend bij de heren van het Ambachtsbestuur Ouderkerk aan de Amstel, net buiten de grenzen van Amsterdam, om aldaar de Ouderkerkse Courier te mogen drukken en uitgeven. Op het verzoek werd negatief beslist.

Bronnen
Amsterdam, Stadsarchief: inv.nr. 5500, toegang 10 (ingekomen stukken 1767-1794), 28 (register van octrooien 1602-1797).

Literatuur
Ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer, editie Marius J. Dekker (Amsterdam 1965), p. 20.

Rietje van Vliet