Overijsselsch Bekentmakingsblad (1779-1780)

Titelbeschrijving
Overijsselsch Bekentmakingsblad.

Periodiciteit
Het weekblad verscheen van januari t/m december 1780 (52 nrs.). Het eerste nummer zou zijn verschenen op 31 december 1779; mogelijk had dit de functie van een prospectus.
Van Doorninck vermoedt dat gebrek aan abonnees de reden was om het blad te beëindigen: in het eerste kwartaal waren er 154 intekenaars, in het tweede kwartaal 124 en in beide volgende kwartalen nog minder.

Bibliografische beschrijving
Vermoedelijk stond het provinciale wapen in het titelblok. Voor het snijden daarvan kreeg Mozes Salomon ƒ 4 uitbetaald.

Boekhistorische gegevens
Het blad verscheen bij de Zwolse drukker Martinus Tijl. Directeur was echter Jacobus van Riemsdijk, procureur eerst te Steenwijk, later te Zwolle. Mede-eigenaar was ene Schomaker (volgens Van Doorninck: overste).
Overige betrokkenen bij de krant – hun identiteit en functies zijn onduidelijk – waren Van Deventer (procureur Salomon van Deventer?), Van der Wyck (advocaat J.D. van der Wyck?), Van Lier en Bello (chirurgijn Pieter Bello?).

Medewerkers
Ene C. (Caspar?) VAN GRAAUWENHAAN ontving voor het leveren van ‘nouvelles’ ƒ 40 per kwartaal.

Relatie tot andere periodieken
Voorloper van de latere Overijsselsche Courant (1790-1845).

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (Leiden 1995), p. 177, 181, 218
¶ J.L. van Doorninck, ‘De provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant’, in: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel 4 (Zwolle 1878), p. 217-225.

Rietje van Vliet