Persiaanse Nieuws (ca. 1744)

Titelbeschrijving
Het Persiaanse Nieuws.

Periodiciteit
Dit werk moet verschenen zijn voor 1745, aangezien de auteur in het voorbericht van nr. 8 van zijn Koffy-Huis der Nieusgierigen (1745) schrijft dat hij het ‘Persiaanse Nieuws’ of de ‘Persiaanse Toilet-intrigues’ niet kan vervolgen wegens moeilijkheden met een uitgever over de vertaling van dit werk. Hij belooft dat het werk binnenkort alsnog in z’n geheel wordt uitgegeven.
De opmerking doet denken, aldus De Blauw (1977), aan een regelmatig in afleveringen verschijnend tijdschrift, bedoeld voor ‘Juffers’. Het Persiaanse Nieuws is als tijdschrift echter nog niet geïdentificeerd.

Boekhistorische gegevens
Omdat het Koffy-Huis der Nieusgierigen is uitgegeven door Steven van Esveldt te Amsterdam en Jacob Maagh uit Alkmaar, is ook het Persiaanse Nieuws mogelijk door dit duo uitgegeven.

Medewerkers
Net als het Koffy-Huis der Nieusgierigen moet het Persiaanse Nieuws eveneens geschreven zijn door de Amsterdamse broodschrijver Hermanus VAN DEN BURG (1682-1752).

Relatie tot andere perdiodieken
Het is niet duidelijk of er enige verwantschap bestaat tussen het Persiaanse Nieuws en het (vermoedelijk) eerder verschenen periodiek De Persiaan (1735-1736).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ H.M. de Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen 1700 en 1800’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 36 (juli 1977), p. 5-22, 18.

Rietje van Vliet