Pharmaceutische Verlustigingen (1793)

Titelbeschrijving
Pharmaceutische Verlustigingen, in Vraagen voorgesteld, Voor die geenen, welke als Apotheker willen geëxamineerd worden. 

Periodiciteit
In het voorbericht van nr. 1, gedateerd 24 april 1793, zegt de schrijver bij succes nog twee of drie vervolgen te zullen maken. Het voorbericht van nr. 2, gedateerd 16 augustus 1793, bevestigt het succes. Nr. 3 eindigt met de mededeling dat dit het laatste ‘stukje’ is geweest.

Bibliografische beschrijving
Het werk in octavo heeft geen eigen titelpagina. Het geheel is doorgepagineerd 1-112. De nrs. 1-2 hebben 36 pagina’s, nr. 3 is gepagineerd 73-112.
Elke aflevering heeft een eigen titelpagina waarna bij de nrs. 1-2 een voorbericht volgt, vóór de vragen. In nr. 2 is echter ook nog de ‘Vroolyke apothekers promotie’ te vinden (p. 43-57), waar de gang van zaken wordt besproken op de dag van het examen, inclusief het daarbij behorende feestje.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Rotterdam, By Nicolaas Cornel, 1793’.
De prijs voor nr. 1 is volgens Saakes’ Naamlijst van juli 1793 5 stuivers (p. 326) en voor de nrs. 2 en 3 samen: 10 stuivers (december 1793, p. 362).

Medewerkers
Volgens de titelpagina is het blad geschreven ‘door een’ Apotheker in Nederland’.

Inhoud
Het eerste voorbericht zegt dat de vragen bestemd zijn voor leerlingen farmacie die eerst 3-4 jaar in een apotheek geplaatst zijn, en vervolgens 2-3 jaar als knecht bij een andere patroon gewerkt hebben, maar die nu zelfstandig willen worden en daartoe een examen moeten afleggen. Door middel van de volgende vragen wordt hun vakkennis en kennis van de secundaire literatuur getoetst. Er worden geen antwoorden gegeven: dat zou didactisch onjuist zijn.
Enkele vragen: ‘Kan men ook Kriekenwater maken in de Maand January? En hoe verrigt men zulks?’ (p. 22), ‘Wat ruikt het sterkst in de Apotheek?’ (p. 74), ‘Is een Spiritus sterker als hy met een glas gestookt word als met een ketel en waarom?’ (p. 95).

Exemplaren
STCN 293904553
Full text

André Hanou