Philantrope der Negentiende Eeuw (1803)

Titelbeschrijving
De Philantrope der Negentiende Eeuw. 

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit weekblad, dat op maandag 3 januari zou verschijnen, wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 1 januari 1803. In Saakes’ Naamlijst 3 (1803), p. 416, wordt gemeld dat het na dit openingsnummer niet verder is verschenen.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is volgens genoemde advertentie uitgegeven te Den Haag, bij F. Gijze en A. Rosmuller.
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Medewerkers
Het weekblad verscheen, zo was althans de opzet, ‘onder Hoofddirectie van bekende Nederlandsche autheurs’.

Inhoud
De advertentie meldt dat het blad is ‘geschoeid op den leest van den Wandsbecker Boden’. Bedoeld is de vaak humoristische Wandsbecker Bothe (1771-1775), van de Duitse dichter en journalist Matthias Claudius (1740-1815), geschreven onder het pseudoniem ‘Asmus’. In de advertentie staat bovendien: ‘By No. 1 word de Aanlage van dit Blad, dat men vertrouwt den byval der Natie te zullen hebben, verder opengelegt’.

Relatie met andere periodieken
Een eerder werk leunde ook al sterk op de Wandsbecker Boten, namelijk de Proeve van den Smaak en Prosaischen Schryftrant van Asmus (1798-1799). Dit werk wordt wel als een tijdschrift aangemerkt, maar is dit niet.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou