Philantrope der Negentiende Eeuw (1803)

Titelbeschrijving
De Philantrope der Negentiende Eeuw. Een Weekblad, geschoeid op den leest van den Wandsbecker Boden, en onder Hoofddirectie van bekende Nederlandsche autheurs.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit weekblad, dat op maandag 3 januari zou verschijnen, wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 1 januari 1803. In Saakes’ Naamlijst 3 (1803), p. 416, wordt gemeld dat het na dit openingsnummer niet verder is verschenen.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is volgens genoemde advertentie uitgegeven te Den Haag, bij F. Gijze en A. Rosmuller. Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
De tekst van het blad heeft de toonaard gehad van de vaak humoristische Werke des Wandsbecker Boten (1775-1812), door Matthias Claudius (1740-1815), geschreven onder het pseudoniem ‘Asmus’. In de aangehaalde advertentie staat bovendien: ‘By No. 1 word de Aanlage van dit Blad, dat men vertrouwt den byval der Natie te zullen hebben, verder opengelegt’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou