Philosooph in zyn Eenzaamheid (1737)

Titelbeschrijving
Philosooph in zyn Eenzaamheid (advertentie Amsterdamse Courant 12 februari 1737)
¶ Variant: Filosoof in zyn Eenzaamheid (advertentie Leydse Courant 18 februari 1737).

Periodiciteit
Datering van dit maandags weekblad, dat begin februari van start moet zijn gegaan, is gebaseerd op genoemde advertentie in de Leydse Courant van 18 februari 1737, waarin nr. 2 (‘het 2de Blad’) wordt aangekondigd. Het is niet bekend of er meer afleveringen zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
De advertenties in de Amsterdamse Courant van 12 februari 1737 noemt de volgende verkoopadressen (waarvan de eerst zeer waarschijnlijk tevens de uitgever is):

te Amsterdam by G. de Groot, op de Heylige Weg by de Cingel, Haarlem van Lee, Leiden G. Langerak, ’s Hage Bloemendaal en van Zanten, Delft Boitet, Rotterdam Burgmans en Kenteling, Dordregt Outman, Gouda Staal, Middelburg Meerkamp, Utrecht Vis, Gorcum van Wyk, Alkmaar van Hoolwerf, en Zaardam Brand, Boekverkopers.

Inhoud
De vergelijking met Richard Steele die Weyerman maakt (zie hieronder), doet vermoeden dat het een spectatoriaal weekblad was. De advertentie in de Amsterdamse Courant, vermoedelijk voor nr. 1, spreekt van ‘verhandelende van ’t Beeld der Justitie’. In de advertentie uit de Leydse Courant wordt van nr. 2 als volgt gesproken: ‘onderstellende, dat de Dood niet vreezelyk is, en wat de passien en smerten der Ziele zyn’.

Relatie tot andere periodieken
Jacob Campo Weyerman was weinig geporteerd van het blad en vond dat de schrijver ervan het leven wel heel zwaar opvatte. In nr. 4 van de Naakte Waarheyt, gedateerd 8 april 1737, schrijft Weyerman:

[Het staat] ook vry aan den * Filosoof in zyn Eenzaamheyt, van de loef af te knypen aan den vermaarden Richard Steele, die Britsche flonkerstar der weekelyksche schryvers.
*Een weekelyks papier, wiens titul van Filosoof in zyn Eenzaamheyt, zo min luyster byzet aan den autheur, als den tytel van Kapiteyn een Trekschuyts schipper verheerlykt. (p.29-30)

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Jacob Campo Weyerman, De Naakte Waarheyt (1737), ed. A.J. Hanou (Amsterdam 1997), p. XIV
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Jacob Campo Weyerman als journalist’, in: Nijhoff’s bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe reeks, deel 7 (’s-Gravenhage 1872), p. 202.

Rietje van Vliet