Philosophische Mercurius (1718)

Periodiciteit
Bibliografische ghost. De titel wordt genoemd bij Buijnsters/Geerars (1975) als satirisch tijdschrift, op grond van de volgende tekst in de Amsterdamsche Argus van 17 augustus 1718:

Te Amsterdam werd verkocht een Philosophische Mercurius, waarschynlyk met dubbelde vleugels, om dat de oridinaire Mercuur niet hoger vliegt dan op den Olimp, en de Philosophen in, en duyzend mylen boven der Goden woninge dringen; of hy corpulent of mager is, weet ik niet, hoewel ’t laatste is te presumeren, niet tegenstaande hy by ’t gewichte werd verkocht, en voor ene civile prys is te bekomen, want het pond kost maar 1200 gulden; wat Machaon zouw ’t er voor doen? Argus verzoekt, die ter markt gaat, zorg te dragen dat hy op die Philosophischen vlerken niet voor eeuwig buiten het gezichte der Ondermaansche dingen werde gevoert.

Alchemistische kenners menen dat het hier niet om een periodiek, maar om een ‘gewoon’ alchimistisch-medische geneesmiddel moet gaan.

Literatuur
¶ P.J. Buijnsters, C.M. Geerars, ‘Bibliografie 18e-eeuwse satirische tijdschriften in Nederland’, in: Documentatieblad Werkgroep 18Eeuw No 1-10 (Utrecht 1975), p. 126-139, nr. 43.

André Hanou