Pierlala (ca. 1792)

Titelbeschrijving
Pierlala.

Periodiciteit
Datering op basis van de vermelding van de titel door Smeyers (1975), op wie het merendeel van dit lemma teruggaat.

Inhoud
Volgens Smeyers (1975) was Pierlala het blad van de Gentse jacobijnenclub. Dit moet Club des Amis de la Liberté et de l’Egalité zijn, op 14 november 1792 opgericht door de radicaal Jacques-Guillaume Meyer (na de eerste Franse inval).
Pierlala is een Vlaams folkloristische schelmenfiguur aan wie vele volksliederen zijn gewijd. Hij is te vergelijken met Tijl Uilenspiegel en wordt vooral geassocieerd met Gent en Ursel, Oost-Vlaanderen. Over het tijdschrift met deze naam is vooralsnog niets bekend.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de Gentse Pierlala, waarvan volgens opgave van de Koninklijke Bibliotheek Brussel in 1857 een vijftal nrs. verscheen (sign. II 89.529 A III, 179).

Literatuur
¶ J. Smeyers en H.J. Vieu-Kuik, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 6 (Antwerpen/Amsterdam 1975), p. 536.

Rietje van Vliet