Politieke Landman (1787)

Titelbeschrijving
De Politieke Landman.

Periodiciteit
Voor de nrs. 1 en 2 van dit weekblad wordt geadverteerd in de Nederlandsche Courant van 10 januari 1787; voor de nrs. 3 en 4 in dezelfde krant van 17 respectievelijk 24 januari 1787. Vermoedelijk zijn er niet meer afleveringen verschenen.

Boekhistorische gegevens
De Nederlandsche Courant van 10 januari 1787 noemt de volgende verkoopadressen:

Te Amsterdam by L. NUTBY Lz., Rotterdam J. Krap Az. Schiedam Poelman, Delfshaven de Vries, Utrecht J. Visch, Delft Verbeek, ’s Hage H.H. van Drecht, Dort Blussé, Leeuwarden Cahais, Groningen Huyzing, Leyden Gryp, Haarlem Kampman en verders by de meeste boekv.

Laurens Nutbey, boekverkoper in de St. Jansstraat bij de Warmoesstraat, blijkt de uitgever te zijn, aldus de advertentie in de Nederlandsche Courant van 17 januari 1787. Hij zou later, wegens andere patriotse publicaties, een paar keer hardhandig met justitie in aanraking komen.
Nr. 1 was gratis, mits men nr. 2 voor 1½ stuiver erbij nam.

Inhoud
De inhoud van dit patriotse tijdschrift wordt beschreven aan de hand van advertenties. Nr. 1 bevat een inleiding. Nr. 2 is ‘Eene Brief van Patriophilus, over de Constitutie en Regeeringsform der Stad Amsterdam, betrekkelyk de Aloude en Wettige Rechten der Burgery, wegens de Aanstelling en Benoeming hunner Regenten of Representanten’. Nr. 3 is een vervolg op deze brief en gaat over de vraag ‘welke Representanten bevoegd zyn om als Regenten te worden aangesteld en wie dezelven moeten en mogen aanstellen. Nr. 4 is het slot van de bewuste brief, ‘waar in te vinden is, wie of Bevoegd zyn tot de aanstelling en als Kiezers enz.’ In de advertentie wordt erbij vermeld dat deze aflevering ‘allerintressant’ is en door elke ‘Vrygeboren Burger’ gelezen dient te worden.

Relatie tot andere periodieken
Het blad wordt geciteerd in De Vaderlandsche Samenspraak, tusschen Jaap en Teunis van 24 januari 1787 (nr. 4).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet