Politieke Ruiter (1789)

Titelbeschrijving
De Politieke Ruiter.

Periodiciteit
Hiervan is slechts een ‘No. 15’ bekend, gedateerd maandag 29 juni 1789. Hoogstwaarschijnlijk is dit een aflevering van een weekblad.

Bibliografische beschrijving
De aflevering, in kwarto, telt 4 (ongenummerde) bladzijden. Het titelblok geeft eerst de nummeraanduiding. Daarna volgt een afbeelding van een stadsgezicht (althans een waterloop, naast vermoedelijk een herberg) en een ruiter. Deze illustratie is omgeven door de titelwoorden, en daarnaast door de spreuk ‘De rust der wapenen geeft vreugde’. Daarna volgt een kopje met opnieuw de laatstgenoemde spreuk; en tenslotte de datering. De tekst zelf is in twee kolommen gedrukt, geschieden door een verticale streep.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘t’Amsteldam, by de Gebrs: M. en J. Bosch, Boekdrukkers op de Pypemarkt, De prys is 2 Duiten’.

Inhoud
Licht orangistisch getint nieuwsblaadje voor het volk, in de vorm van een samenspraak tussen een ‘burger’ en een ‘ruiter’. Zij bespreken nieuws rond de bestuursperikelen in Felix Meritis, decoraties voor militairen die zich in 1788 en 1789 verdienstelijk hebben gemaakt, de brand in een Londense schouwburg, het bezoek van prinses Wilhelmina aan Berlijn.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Obr. 172
¶ Full text nr. 15

André Hanou