Politike Hekelaar (1799)

Titelbeschrijving
Politike Hekelaar.

Periodiciteit
De titel van dit weekblad is gebaseerd op een passage in nr. 18 van de Arke Noach’s (1799), waar gezegd wordt:

Men ziet dus hoe rechtmatig de schyver van de Politike Hekelaar handelt, die verscheidene stukken uit de Arke Noach’s in zijn weekblad, verknoeit en verhaspeld, overbrengt. Dit alles ondertusschen zy hem vergeven, en wy zouden hem zelfs geen woord toegesproken hebben, had ons niet de slegte keuze, die hy uit onze opstellen gedaan heeft, daar toe genoopt. (p. 138)

Boekhistorische gegevens
De schrijver van de Arke Noach’s zegt iets verderop dat het blad slechts een oortje kost en dat het is geschreven ‘voor de Jordaan cum suis’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden. Het kan zijn dat een blad met een heel andere naam bedoeld is, bijvoorbeeld een van de bladen van ds. Bernardus Bosch, die in de Arke Noach’s wel meer onder vuur wordt genomen.

André Hanou