Pomona (1786)

Titelbeschrijving
Pomona.

Periodiciteit
Nooit in druk verschenen periodiek, waarvan de inleiding en het begin van de eerste aflevering, gedateerd 1786, in handschrift bewaard zijn gebleven.

Boekhistorische gegevens
De beoogde uitgever was de Haagse boekhandelaar Isaac van Cleef.

Medewerkers
De schrijfsters/bewerksters zijn de bekende Elisabeth WOLFF-BEKKER (1738-1804) en Agatha DEKEN (1741-1804). Het blad, bedoeld voor de Nederlandse vrouw, was opgezet als navolging/vertaling van het maandblad Pomona für Teutschlands Töchter (1783-1784) door Sophie von LA ROCHE (1730-1807).

Inhoud
Het Duitse maandblad bevat zedelijke vertellingen, artikelen over Europees literair-cultureel leven en een correspondentierubriek. Wolff/Deken wilden hieraan eigen bijdragen toevoegen en andere artikelen van elders overnemen.
De eerste aflevering, voor zo ver gereedgekomen, bevat een vertaling van de inleiding van Von la Roche, een kort stukje ‘Over de Kennis van geleerde zaken voor vrouwen’ (sterk ingekort ten opzichte van de Duitse versie) en ten slotte een begin van ‘Brieven aan Lina. Eerste brief’.

Literatuur
¶ L. Jensen, ‘Een tijdschrift voor “Vaderlandsche Jonge Juffers”: de gestrande poging van Betje Wolff en Aagje Deken om een vrouwentijdschrift op te richten’, in: H. van den Braber e.a. (red.), Floppen en fiasco’s. Mislukkingen uit de Tijdschriftgeschiedenis (Nijmegen 2002), p. 29-38, 117-119 (aldaar transcript van de inleiding van Pomona.)

André Hanou