Post aan den Amstel (1795)

Titelbeschrijving
De Post aan den Amstel.

Periodiciteit
Maandags weekblad. Saakes noemt nr. 1 in zijn Naamlijst van februari 1795 (p. 115); in december 1795 blijken 25 nrs. verschenen te zijn (p. 207).

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering telt 8 bladzijden in octavo. Het titelblok bevat steeds na titel een nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1:

Deeze Vertoogen zullen alle Maandagen uitgegeeven worden, te Amsterdam by Wynands, Wege, Brongers, van Geenen, van Kesteren, Briet, enz. Rotterd. P. en J. Holstein, Vis, Meijer, v.d. Dries, Hendriksen, Hofhout, Brakel, Pels, Danserweg en Cornel; Dordrecht, Blussé en Zoon, van Braam, Morks, de Vlugt en de Leeuw; Haarl. van Brussel, Teltmans, Loosjes, Bohn, Plaat en Beets; Leiden, Herding, du Mortier en Zoon, v. Thoir, v. Tiffelen en Onnekink; Delft, de Vries en Roelofswaard; Gouda, Buma, Verblaauw en van Son; Schiedam, Bakker en Poolman; ’s Hage, Leeuwenstein, Plaat en J.A. van Drecht; Maassluis, van Loopik; Bergen op Zoom, van Riemsdyk en Bronkhorst; Breda, van Bergen; Utrecht, Wed. Ter Veen en Zoon, v. d. Schroeff, G.T. van Paddenburg en Visch; Schoonhoven, Schieke; Alkmaer, Hartemink, H. Coster, Handt, Molkman en Comp. Zaandam, Tolk, Kool, van Aaken, en Quakkelstein; Hoorn, Vermande en J. Breebaart; Enkhuizen, Frankx; Campen, Brok; Woerden, Everts; Zwol, Thyl en Zoon en F. Clement; Deventer, Brouwer; Nymegen, v. Goor; ’s Bosch, Pallier; Arnhem, Nyhof; Zutphen, van Eldik; Midd. Wetters, Wed. W. Abrahams en Keel; Vlissingen, Corbelyn; Hard. van Kasteele; Gron. Oomkens, Zuidema en Doekema; Leeuwarden, Cahais, van der Haak en van Sligh; Harl. van der Plaats en Stuurman; Franeker, Romar; Dockum, Wed. Brouwer; Sneek, Bransma; Bolsward, Wellinga; Herenveen, Roorda, en verder door geheel Nederland in alle de Boekwinkels.

In nr. 3 wordt de colofon korter: ‘Te Amsterdam, By J. van Geenen en H. Van Kesteren, en alomme by de meeste Boekverkopers in Nederland daar deeze Vertoogen wekelyks voor een en een halve Stuiver word uitgegeeven’. Nadien wordt ook deze opgave nog ingekort.
Bij Saakes wordt in februari 1795 nr. 1 vermeld à ƒ 0:1:8 (p. 115). In december 1795 wordt ƒ 1:17:8 als prijs voor 25 afleveringen genoemd (p. 207).

Medewerkers
De onbekende auteur meldt in nr. 1 dat hij voorheen niet zelden ‘gruwelijk gestraft’ is wanneer hij over het vaderland schreef.

Inhoud
De beginselverklaring toont dat de schrijver sympathiseert met de revolutie. Hij meent dat die nu gerealiseerd is dankzij de Fransen, zodat eindelijk ‘de zalige leere van vryheid en gelykheid’ heerst, door alle wijzen in alle tijden verkondigd, ‘ook door Jesus van Nazareth en zyne Apostelen’ (p. 1-2). Iets later spreekt hij ietwat domineeachtig over de goddelijke voorzienigheid die altijd een speciale liefde gehad heeft voor het land der Batavieren.
Hij zegt zijn gedachten te gaan uitwerken met betrekking tot de zaken van het vaderland en de verbeteringen in het staatswezen. In de praktijk handelt zijn tekst vaak over economie, over de schuldenlast van de staat en over verspillingen en tekorten onder het oude bewind. Hij roep de hulp van zijn lezers in om problemen te signaleren en oplossingen te verzinnen.
Genoemde problemen worden niet alleen behandeld in vertoogvorm. Er wordt gebruik gemaakt van andere middelen, zoals ingezonden brieven en verslagen van gesprekken in een herberg.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 556 J 8 (nrs. 1-8)
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Obr. 95 (nr. 11)
¶ Alkmaar, Regionaal Archief: 28 F 28 (nrs. 1-16, 18-23); niet geraadpleegd.
¶ Full text nrs. 1-8

André Hanou