Post voor de Boeren (1785)

Titelbeschrijving
De Post voor de Boeren.

Periodiciteit
Het zaterdagse weekblad verscheen van 19 maart t/m tenminste 14 mei 1785. Het telde in ieder geval 8 afleveringen. Het wordt aangekondigd in de Politieke Praatvaar van 19 maart 1785 (nr. 47). Het bestudeerde exemplaar dateert van 26 maart 1785. Het laatst bekende exemplaar wordt aangekondigd in de Politieke Snapper van 14 mei 1785 (nr. 5).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Leiden, Christoffel Frederik Koenig.
De advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 19 maart 1785 meldt de volgende verkopers:

Rotterdam de Leeuw, ’s Hage Plaat en van Drecht, Utrecht Stubbe, Haarlem van Delden, Amsterdam Verlem, van Berckum, Demter en Keyzer, Maassluis van der Burgh, Delfshave de Vries, Vlaardingen Nykerk en verder alom.

De prijs per aflevering was 1 stuiver; op best papier 1½ stuiver.
In de advertentie in de Zuid-Hollandsche Courant van 18 april 1785 is sprake van een herdruk van de nrs. 1-4.

Medewerkers
De auteur is onbekend, maar prinsgezinde tijdgenoten noemden als mogelijke kandidaten: de stadsarts Pieter VAN SCHELLE (1749-1792), de advocaat Jan STEENWINKEL (1754-1812) en de doopsgezinde predikant François Adriaan VAN DER KEMP (1752-1829), allen werkzaam in Leiden.

Inhoud
Patriots volksblaadje.

Relatie tot andere periodieken
Blijkens de aankondiging in de Politieke Praatvaar van 19 maart 1785 (nr. 47) was de Post voor de Boeren bedoeld als opvolger van de Politieke Nalezer (1784-1785):

Deze Post zal alle Weeken op het Platte Land in alle Dorpen, en bij het doortrekken ook in de Steden, Zaaken, het Vaderland betreffende op zyn Boers, dat is met ronde Waarheid, gaan verspreiden.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 939 G 42 (nr. 2)

Literatuur
¶ J. van Goinga-van Driel, ‘Een blik op de praktijk van de Nederlandse boekhandel omstreeks 1785. Christoffel Frederik Koenig, uitgever van volksblaadjes, Leiden 1782-1786’, in: De Achttiende Eeuw 25 (1993), p. 39-72
¶ E.H. de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers: Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795 (Hilversum 2014), p. 194-195.

Rietje van Vliet