Postbode van Staat (1785)

Titelbeschrijving
Postbode van Staat.

Periodiciteit
Volgens Van Wissing (2006) werd het blad niet zozeer om politieke redenen verboden, als wel omdat de auteur het recognitiegeld niet had betaald. Dat was nodig omdat het blad het formaat van een krant had.

Bibliografische beschrijving
Half vel folio.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven te Rotterdam.

Medewerkers
De auteur is Philippus VERBRUGGE (1750-1806). Hij begon zijn carrière als predikant in Koedijk, maar werd na een aantal conflicten reeds na twee jaar geschorst. Hij was overtuigd orangist en fel anti-patriot. Als broodschrijver wist hij voor zijn Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783) financiële steun te verkrijgen van het stadhouderlijk hof. Er staan verschillende tijdschrifttitels op zijn naam. 

Inhoud
Orangistisch blad.

Relatie tot andere periodieken
Met de titel zinspeelt de auteur op zijn Hardloper van Staat, die hij in september 1784 had beëindigd.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Pieter van Wissing, In louche gezelschap: Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge 1750-1806 (Hilversum 2018)
¶ Pieter van Wissing, ‘De kwaadaardige bedrijven van Philippus Verbrugge (1750-1806)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 29 (2006), p. 147-166, aldaar p. 157.

Rietje van Vliet