Pot Pourri (1809)

Titelbeschrijving
De Pot Pourri.

Periodiciteit
Jorissen (1869) vond in het archief van de Amsterdamse secretarie diverse documenten die verband hielden met de Franse druk, om uitsluitend door de autoriteiten goedgekeurd nieuws te publiceren. De burgemeester van Amsterdam nam als gevolg daarvan actie:

Bij J.P. Wijsmuller in de Huidenstraat […] verscheen een weekblaadje de Pot Pourri geheeten. Dit werd op hooger last in Oct. 1809 door den Burgemeester gesupprimeerd.

Boekhistorische gegevens
J.P. Wijsmuller te Amsterdam.

Inhoud
Het fonds van uitgever Wijsmuller bevat vrijwel uitsluitend ‘volkse’ uitgaven en liedjes. Het zal dus waarschijnlijk gegaan zijn om een blaadje met nieuws voor de gewone man, in de Nederlandse taal.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming (1801-1813) (Nijmegen 2017), p. 156-163
¶ Theod. Jorissen, ‘Iets over Amsterdamsche couranten in 1809’, in: De Nederlandsche Spectator (1869), p. 382-384.

André Hanou
update 18-6-2023