Predikbeurten te Gorinchem (1767-1942)

Titelbeschrijving
Predikbeurten te Gorinchem.

Periodiciteit
De vroegste vermelding van het bestaan van dit zogenaamde Predikbeurtenblaadje is in 1767, toen het Cornelis Goetzee van overheidswege werd gegund om na het overlijden van zijn moeder Adriana de Vroom, weduwe Nicolaas Goetzee, de officiële berichten over de predikbeurten te drukken. Het is goed mogelijk dat het weekblaadje al veel eerder bestond.

Bibliografische beschrijving
Plano, verticaal gehalveerd.

Boekhistorische gegevens
Van 1767-1795 was stadsdrukker Cornelis Goetzee uit Gorinchem de uitgever. Op 29 juni 1795 werd in de Raad der Gemeente het rekwest van zijn weduwe Aagje Tillaart behandeld, waarin zij verzocht om het ‘recht van uitgave der wekelijksche Predikbeurten’. Na haar overlijden (in 1796?) ging het recht over op stadsdrukker Daniël Boxman. In 1814 was Johannes van der Wal de uitgever en wellicht Teunis Horneer de drukker. Ook nadien ging het recht diverse keren in andere handen over.

Inhoud
Wekelijks overzicht van de kerken van Gorinchem met vermelding van de tijdstippen en predikanten die de kerkdienst zullen voorgaan (eventueel met het onderwerp van de preek). Het Predikbeurtenblaadje bevatte ook de namen van onlangs afgestorven plaatsgenoten.

Exemplaren
¶ Gorinchem, Regionaal Archief: toegang 185 archief Hervormde Kerk, Diakenen 209 (oudst bekende nr. van 9-15 december 1804).

Literatuur
¶ B. Stamkot, Het Gorcumse boek. Vijf eeuwen drukken, uitgeven, verzamelen, lezen en leren te Gorinchem (Gorinchem 2004), p. 74-76.

Rietje van Vliet