Prijs-Courant, of Notitie van Buiten- en Inlandsche Effecten (1800-1802)

Titelbeschrijving
Prijs-Courant, of Notitie van Buiten- en Inlandsche Effecten en Wisselcours, waarbij ook gevoegd is de Prijzen der Graanen, Kaas, en Booter te Amsteldam.

Periodiciteit
Datering op grond van vermeldingen in Saakes’ Naamlijst. In september 1800 wordt nr. 1 genoemd, ‘wordende 2 maal per Week, Woensdag en Zaturdag’ uitgegeven (p. 167). In december 1800 zijn er 33 nrs. verschenen (p. 191), in december 1801 104 nrs. (p. 287) en in december 1802 opnieuw 104 nrs. (p. 383). Hierna komt het blad niet meer in de Naamlijst voor.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Deze Prijs-Courant is in Amsterdam uitgegeven door Jan Augustijn Swalm.
Saakes (t.a.p.) noemt ƒ 0:0:8 (of: ½ stuiver) als prijs per aflevering en ƒ 2:12 per jaar.

Inhoud
Prijscourant.

Relatie tot andere periodieken
Over officiële en niet officiële prijscouranten als voorlopers van deze Prijs-Courant, zie Sautijn Kluit (1875).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Amsterdamsche prijs-courantiers in de 17e en 18e eeuw’, in: R. Fruin (red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, deel 8 (’s-Gravenhage 1875), p. 58-66.

Rietje van Vliet