Proeven van Eenzaame Overdenkingen (1785)

Titelbeschrijving
Proeven van eenzaame overdenkingen, door J.J. W……. Eerste stukje.

Periodiciteit
Gegevens van dit lemma zijn gebaseerd op de STCN en de aldaar opgenomen illustratie (zie ook hieronder).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in duodecimo. Op de titelpagina staat het volgende citaat:

De Zedekunde die onzen Geest ter deugd vormt, is een weetenschap voor meer dan een leeven; en ons zedelyk geluk is het eenige het geen ons met ons hart in de onsterffelykheid volgt. – C.F. Gellert, Zed. Lessen.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘In ’s Gravenhage, 1785’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Br. O u 7 (onvindbaar mei 2010).

André Hanou