Proeven van Vaderlandsche Gedichten (1785-1786)

Titelbeschrijving
Proeven van Vaderlandsche Gedichten. Door J.P. van Heel.

Periodiciteit
De periodiciteit is moeilijk vast te pinnen. Voor de eerste aflevering is een advertentie te vinden in de Leydse Courant van 7 februari 1785, alwaar de opmerking: ‘NB. Dit stukje zal door meer anderen gevolgd, en met een gesneden Tytel vercierd worden’. Er zijn vermoedelijk 5 afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
De Universiteitsbibliotheek Amsterdam bevat twee exemplaren. Het ene exemplaar zou vijf afleveringen moeten bevatten, maar dit exemplaar is momenteel zoek (7-6-2010). Het andere exemplaar bevat slechts nr. 1. In het geraadpleegde exemplaar van de UB Leiden is het onderscheid in afleveringen niet te zien. Misschien betreft het hier een tweede druk; er zijn hier namelijk ook verschillen met de tekst van nr. 1.
 Het Leidse exemplaar, in octavo, bevat II (titelpagina, en aan versozijde een citaat uit Fremery) + 128 doorgenummerde bladzijden. Op de titelpagina als vignet: een gebroken zuil. Daaraan hangen laurierbladen, en een ovalen medaillon waarop vrijheidshoed. Vóór de zuil: fascesbundel,  documenten (waarvan één met legendum  ‘Wetten en privilegien’), wapens. ‘R. Muys sculps.’
Het Amsterdamse exemplaar van nr. 1 bevat II+ 16 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
Het impressum van het Leidse exemplaar luidt: ‘Te Rotterdam Bij A. Vis en J. Krap, A.z. 1785’. Dat van nr. 1 is anders: ‘Te Rotterdam, Bij Ary Vis, Boekverkooper op den Visschersdijk 65 bij de Beurs, 1785’. Het impressum van nr. 5: ‘Te Rotterdam, Bij A. Vis. 1786’.
De prijs van de eerste aflevering was vier stuivers (Leydse Courant 7 februari 1785).

Medewerkers
De auteur Jacob Petrus VAN HEEL († 1795) was Rotterdammer.

Inhoud
Zeer patriots-overtuigde maar talentloze poëzie. De bundel bevat, na een opdracht aan de Rotterdamse burgervader Jan Jacob Elsevier, 26 gedichten, vol lof voor vrijkorpsen, patriotse steden, enzovoorts.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1125 A 14
Full text
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Obr. 7373 (nr. 1) en Obr. 254-257 (d.w.z. foto van titelpagina nr. 5 in STCN)

André Hanou