Provinciale Groninger Courant (1814-1935)

Titelbeschrijving
Provinciale Groninger Courant.
Van 1870-1917 met als ondertitel: Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Van de krant verschenen ook extra-ordinaire kranten, bijvoegsels en bijbladen.

Periodiciteit
De krant verscheen van 1 juli 1814 t/m 29 juni 1935. Tot 5 april 1853 was de frequentie tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. Daarna driemaal per week en vanaf 1869 dagelijks.

Bibliografische beschrijving
Half of heel vel folioformaat, in twee kolommen bedrukt. Het titelblok bestaat uit jaartal en afleveringsnummer, titel, dag en datum. Daaronder wordt met een zekere regelmaat de prijs per aflevering vermeld.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de achterzijde luidt: ‘Te Groningen, bij M. van Heijningen Bosch, in de Oude Ebbinge-straat, lett. K, no. 113. Met autorisatie’. Deze autorisatie is verstrekt door de gouverneur van de provincie Groningen.
De prijs per aflevering bedraagt in 1814 tien duiten. Een jaarabonnement kost ƒ 6:10. ‘De landlieden, wier couranten aan het posthuis bezorgd worden, moeten het postgeld, of anders de vracht, bovendien betalen’ (Provinciale Groninger Courant van 1 juli 1814).

Inhoud
De krant bevat blijkens het openingsbericht van de eigenaar-drukker in nr. 1 staatsnieuws en advertenties. De lezer vindt er dan ook vele officiële proclamaties met betrekking tot het koninkrijk en, vanwege de gouverneur van Groningen, met betrekking tot de provincie Groningen. Er is in vergelijking met achttiende-eeuwse kranten veel plaats ingeruimd voor binnenlands nieuws, afkomstig van correspondenten uit ’s-Gravenhage, Brussel, en Amsterdam; maar ook uit plaatsen als Groningen, Winschoten en Zuidbroek.
Daarnaast biedt de krant een amalgaam van wetenswaardigheden over het leven in de provincie Groningen. Er worden prijzen van granen gegeven; er staan geboorte-, huwelijk- en overlijdensberichten in; voorts aankondigingen van toneeluitvoeringen en openbare veilingen van onroerend goed. De krant bevat veel advertenties van boekverkopers en personeelsadvertenties.

Relatie tot andere periodieken
Van Heijningen Bosch was in 1812, na klachten van de eigenaresse van de Groninger Courant (zie aldaar), door de directeur-generaal voor de boekdrukkerij te Parijs gedwongen tot een compagnieschap op basis van winstdeling. Deze regeling bleef van kracht tot 1835. Net als de Provinciale Groninger Courant, die als directe voorloper het Staatkundig Dagblad van de Provincie Groningen (1814) had, werd ook de Groninger Courant na de Franse tijd, in 1814, nieuw leven ingeblazen. Beide kranten hadden een autorisatie: de een van de gouverneur van de provincie, de ander van de burgemeester der stad Groningen. Deze verdeling bepaalde deels de inhoud van het binnenlandse nieuws in beide kranten.
In de negentiende eeuw bestond ook een Nieuwe Provinciale Groninger Courant (1866-1964), spreekbuis voor antirevolutionairen in Groningen.
Op 1 juli 1935 is de Provinciale opgegaan in het Nieuwsblad van het Noorden (1888-2002).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: C 57

Literatuur
¶ H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw (Assen 2005), p. 120
¶ B. Tammeling, De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen 1988).

Rietje van Vliet