Quintessance of het ontwarrelt Kloentje, in een bedekt Mantje (1728)

Titelbeschrijving
Quintessance of het ontwarrelt Kloentje, In een bedekt Mantje.
¶ Elders heet het ‘Ontwerelt Kloentje’ of ‘ontwarreld Kloentje’

Periodiciteit
De titelpagina van het bewaard gebleven exemplaar meldt: ‘Voor d’eerste Week van January 1728. Waar mede men zal continue͏̈ren alle Weke op Maandag ‘er een in het ligt te geven’. De laatste aflevering uit dit exemplaar is van 22 maart 1728 (12 nrs.).
De eerst aangetroffen advertentie staat in de Amsterdamse Courant van 13 januari 1728, de laatste advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 26 maart 1728.

Bibliografische beschrijving
In kwarto, 8 pp per aflevering.

Boekhistorische gegevens
Voor de auteur gedrukt en uitgegeven ‘Te Amsterdam by de Wed. Jacobus van Egmont, op de Reguliers Breestraat’, aldus genoemde advertentie in de Amsterdamse Courant.
In andere advertenties worden als verkoopadressen genoemd: ‘’s Gravenhage by Cornelis van Zanten Boekdrukker op het Spuy, en tot Haerlem by J. Marshoorn Boekverkoper naast het Pand’ (Amsterdamse Courant 13 januari 1728) en bovendien ‘te Rotterdam by de Wed. Bos, Boekverkoopster’ (’s Gravenhaegse Courant 26 maart 1728).

Inhoud
Mercuriaal satirisch blaadje.

Exemplaren
¶ Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam, Erasmuszaal: Erfgoed Pamf.1728:1
Full text (GoogleBooks)

Rietje van Vliet
update 12-8-2023, m.d.a. Lammert Zwaagstra