Quintessance of het ontwarrelt Kloentje in een bedekt Mandje (1728)

Titelbeschrijving
Quintessance of het ontwarrelt Kloentje in een bedekt Mandje.
¶ Elders heet het ‘Ontwerelt Kloentje’ of ‘ontwarreld Kloentje’

Periodiciteit
Titel, datering en frequentie zijn gebaseerd op de advertenties voor dit weekblad. De eerst aangetroffen advertentie staat in de Amsterdamse Courant van 13 januari 1728, de laatste advertentie in de ’s Gravenhaegse courant van 26 maart 1728. Dit kan betekenen dat het blaadje minstens 12 afleveringen heeft gekend.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Voor de auteur gedrukt en uitgegeven ‘Te Amsterdam by de Wed. Jacobus van Egmont,op de Reguliers Breestraat’, aldus genoemde advertentie in de Amsterdamse Courant. In andere advertenties worden als verkoopadressen genoemd: ‘’s Gravenhage by Cornelis van Zanten Boekdrukker op het Spuy, en tot Haerlem by J. Marshoorn Boekverkoper naast het Pand’ (Amsterdamse Courant 13 januari 1728) en bovendien ‘te Rotterdam by de Wed. Bos, Boekverkoopster’ (’s Gravenhaegse courant 26 maart 1728).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet