Recensent voor Vrouwen (1795)

Titelbeschrijving
De Recensent voor Vrouwen.

Periodiciteit
Het voorwoord van de uitgever dateert van 10 juli 1795. Nr. 1 van dit maandblad wordt vermeld in Saakes’ Naamlijst van augustus 1795. In december 1795 meldt Saakes dat er twee afleveringen verschenen zijn (p. 206).

Bibliografische beschrijving
Octavo. Het blad bevat in totaal 172 pagina’s (met vignetten en muziekschrift). De paginering is dusdanig dat de rubrieken recensies en mengelwerk na voltooiing van een (half)jaargang als aparte delen kunnen worden gebonden.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, J. Allart.
Prijs per aflevering: 10 stuivers (Saakes’ Naamlijst december 1795).

Inhoud
De uitgever kondigt in het voorwoord aan dat het blad recensies bevat over werken die de vrouwelijke sekse betreffen of interesseren. Ook worden er ‘mengelingen’ opgenomen, waarbij ernst en onschuldige boert elkaar afwisselen. Dit alles ‘om de goeden smaak onder uwe kunne te helpen uitbreiden’.
Het eerste nummer bevat onder meer een bespreking van Petronella Moens’ De geschiedenis der mensheid (1793) en een opstel door een anonymus over Anna Maria van Schuurman. De overige besproken boeken gaan over ‘vrouwelijke’ onderwerpen als etiquette, het huisgezin en huwelijksgeluk. Ze hebben vrouwen als onderwerp en/of ze zijn leerzaam. Typisch ‘mannelijke’ onderwerpen, zoals staatkundige geschiedenis of de islam, worden niet uit de weg gegaan. De redactie richtte zich niet speciaal op werken die door vrouwen waren geschreven.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: MAG: Br *CXLIII* dl 4: afl 1 (1795) – afl 2 (1795).
Full text

Literatuur
¶ Els Kloek, ‘Een lectuurgids voor vrouwen uit 1795’, in: idem, Vrouwen en kinderen eerst. Over 1001 vrouwen, de canon en ‘de achterkant’ van de geschiedenis (Nijmegen 2019), p. 122-127 (eerder gepubliceerd op website Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Utrecht)
¶ Lotte Jensen. ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw (Hilversum 2001), p. 40, 41, 45, 52, 91, 246.
¶ G.D.J. Schotel, Anna Maria van Schurman (’s-Hertogenbosch 1853), Aanteekeningen p. 2.

André Hanou
update 4-5-2018