Rechtschaapen Patriot (1763)

Titelbeschrijving
De Rechtschaapen Patriot; geschetst in Brieven.

Periodiciteit
Van de in de titel genoemde Brieven vindt men hier slechts de in het titelblok (p. 3) zo genoemde Eerste Brief. De tekst sluit (p. 45) met de opmerking dat de eerste brief hier eindigt. De kennelijk bedoelde vervolgbrieven zijn echter niet gevonden.
Voor deze eerste brief werd geadverteerd in de Oprechte Haerlemsche Courant van 19 maart 1763.

Bibliografische beschrijving
De uitgave, in octavo, is doorgepagineerd 1-46, inclusief de titelpagina.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘In ’sGravenhage, By Johannes Thierry, Boekverkooper in de Schoolstraat. 1763’. Blijkens de colofon werd het blad tevens verkocht

te Amsterdam, G. de Groot en Zoon, K. van Tongerloo, F. Houtuyn, G. Bom, S.J. de Baalde en A. van der Kroe; Haarlem, J. Bosch; Leyden, P. van der Eyk, C. de Pecker en C. van Hoogeveen; Rotterdam, P. Losel, D. Vis, Weduwe de Fuyk, R. Arenberg en Delfos Junior; Dort, A. Blusse; Utrecht, H. Spruyt, Otterloo, en A. Paddenburg; ’s Bos, Pallier; Nynmegen, Van Campen; Vlissingen, P. de Payenaar; Delft, H. van der Smout; Maassluys, K. van der Burg; Hoorn, T. Tallingius; Middelburg, de Weduwe Mandelgreen en L. Taillefert.

Voor de Eerste Brief moest men blijkens genoemde advertentie 6 stuivers neertellen.

Inhoud
Een ‘ik’ schrijft aan Eelhart over het wezen van zedelijk goed en kwaad, over wat er in de ‘beschaafde waereld’ aan verbeteringen mogelijk is, over de beste regeringsvorm, en over de plichten van ambtsdragers en patriotten.
Dit alles is in wezen een vertoog in de vorm van een brief.

Relatie tot andere periodieken
De recensent van de Vaderlandsche Letter-Oefeningen deel 3-1 (1763) is redelijk positief over deze eerste brief, die hij ‘leezenswaardig’ vindt (p. 440-442).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: THYSPF 15336.

André Hanou