Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen (1722-1725)

Titelbeschrijving
¶ Deel 1: Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen van Mr. Joan Jakob Mauricius, Over ’t Geoorlofde In tegenstelling van ’t Betaamelyke en Oirbaare. Tot verklaaring der Spreuk van Paulus den Apostel, I Kor. VI, 12 en X, 23 en Paulus den Rechtsgeleerden, in L. 144. D. de Reg. Jur.
¶ Deel 2: Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen van Mr. Joan Jakob Mauricius. Verhandelende den Lof en Kragt der Wetten, Byzonderlyk der Romeinsche.

Periodiciteit
Hoewel de titel een maandelijkse frequentie suggereert – vandaar opname in de ENT – is dit geen periodiek werk. Deel 1 bevat 7 ‘uitspanningen’ en is uitgegeven in 1722; deel 2 bevat er 8 en dateert van 1725. De frequentieaanduiding heeft betrekking op de Boekzaal der Geleerder Waerelt waarin vanaf december 1720 de uitspanningen als vaste rubriek waren opgenomen.

Bibliografische beschrijving
De uitspanningen zijn uitgegeven in 2 delen in 1 band (in octavo).


Deel 1 begint met een ongepagineerde opdracht aan de ‘Burgemeesteren en Regeerders der Stad Purmerende’, een ‘Voorbericht’ van de auteur, en twee drempeldichten (van G. Claromontius en David Hoogstratanus). Daarna volgen 151 genummerde pagina’s met uitspanningen, plus een ongepagineerde ‘Bladwijzer der voornaamste zaaken’. Aan het einde heeft de auteur een ‘Byvoegzel van vier gedichten’ toegevoegd die niets met de inhoud van doen hebben: ‘om dat ik ’er geen’ afdrukzels meer van had’.
Deel 2 begint met een ongepagineerde opdracht aan Izaak van Hoornbeek en een ‘Voorbericht’. Dan volgen p. 1-193, een ongepagineerde ‘Bladwijzer’ en een ongepagineerd ‘Byvoegsel van twee gedichten’.

Boekhistorische gegevens
Het impressum luidt: ‘T’Amsterdam, by Gerard onder de Linden’.

Medewerkers
De auteur is de jurist Jan Jacob MAURICIUS (1692-1768). Hij was in de tijd dat zijn Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen uitkwamen, schepen en pensionaris van Purmerend. In 1725 kreeg hij een ambassadeursfunctie en werd hij resident van de Staat der Vereenigde Nederlanden bij de Nedersaksische Kreits te Hamburg (een van de regio’s van het Heilige Roomse Rijk). In 1742 werd hij benoemd tot gouverneur te Suriname. Mauricius is bekend geworden om zijn gelegenheidsgedichten, toneelstukken en vertalingen.

Inhoud
Juridische en zedelijke beschouwingen.

Relatie tot andere periodieken
De Rechtsgeleerde Maandelyke Uitspanningen verschenen eerder als aparte rubriek ‘Rechtsgeleerde uitspanningen’ in de Boekzaal der Geleerder Waerelt.

Exemplaren
STCN 181305461 en STCN 181305348
Full text

Literatuur
¶ John Besseling, ‘Joan Jacob Mauricius (1692–1768): bouwstenen voor een biografie. Deel I t/m V’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 36 (2013) 2; 39 (2016) 2; 40 (2017) 1; 40 (2017) 2; en 41 (2018) 1
¶ Peter Altena, ‘Swift en de Boekzaal’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 14 (1991), p. 95-96.

Rietje van Vliet