Reizende Boode (ca. 1786)

Titelbeschrijving
De Reizende Boode.

Periodiciteit
Alleen nr. 1 is bekend; deze is echter niet gedateerd. De verwijzing naar de Brielsche Courant (1786-1791) wijst erop dat de Reizende Boode in of na 1786 is verschenen. Het periodiek zou volgens eigen opgave wekelijks, op woensdag, uitkomen.

Bibliografische beschrijving
De aflevering bevat 8 pagina’s in octavo. Het titelblok op p. 1 bevat de titel en nummeraanduiding. Daaronder wordt direct begonnen met een ‘Aanspraak’, waarin de auteur zijn oogmerk uiteen zet. Op p. 3 begint de eigenlijke tekst.

Boekhistorische gegevens
In de slotpassage staat dat de lezers het blad voor 1½ stuiver te koop is ‘by alle Vaderlandsche Boekverkopers zoo in ’s Hage, Rotterdam, Leiden, en andere Steeden’ (p. 8).

Inhoud
Orangistisch tijdschrift, bestemd voor ‘alle waare Vaderlanders, maar voor geen Haaters van het Huis van Oranje’ (p. 1). De bedoeling is dat de ‘Leezers en Leezeressen’ teksten of brieven aanleveren die zo nodig door de schrijver zullen worden aangevuld. Dit alles ten nutte van ‘de goede Zaak, tot herstelling der eenzaame Vreede […] ja zelfs tot nut voor Godsdienst, Vryheid en Kerk’ (p. 2).
De fictie van een postbesteller met brieven wordt de hele aflevering volgehouden. Men leest hoe de afzenders hun brieven aanbieden aan de bode en hoe deze hen bedankt: ‘Myn Heer, om dat gy van Oranje spreekt, zoo zal ’er geen Letter aan uw Brief mankeeren of zal die wel bezorgen’ (p. 6).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 939 G 46 (nr. 1)
Full text

Rietje van Vliet