Revolutionaire Snuffelaar (1798)

Titelbeschrijving
De Revolutionaire Snuffelaar.

Periodiciteit
Van dit week(?)blad is slechts de eerste aflevering bekend. Frijhoff c.s. (1989) dateren het na 12 juni 1798.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.
Het titelblok bevat de leus ‘Een- en ondeelbaarheid’, het titelvignet (afbeelding van een manshoofd), de titel en het volgnummer (‘No. 1.’).

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, A. Rijmer, 1798.

Inhoud
Dit radicaal-patriotse blaadje is volgens Frijhoff c.s. geproduceerd door tegenstanders van de gematigde patriotten die bij staatsgreep van 12 juni 1798 aan de macht gekomen waren: deze Snuffelaar blijft [het] houden met de ‘revolutionaire of regtdoende Bataaven’. En ook al mochten de orangisten sinds de twaalfde juni aan machtherstel denken: ‘neen, neen, lang niet, de patriotten zyn nog niet uitgestorven’. De ‘Snuffelaar’ wil met hulp van vrienden het ‘waare volksbelang’ dienen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 13295.

Literatuur
¶ W. Frijhoff, M. Jongedijk, R. Rottier, ‘Vryheid of de Dood’. La Révolution française vue des Pays-Bas 1789-1798 (Amsterdam 1989), p. 66-67 (afbeelding nr. 1).

André Hanou