Rotterdamsch Avondblad (1813)

Titelbeschrijving
Rotterdamsch Avondblad.

Periodiciteit
Dagelijks nieuwsblad, verschenen in 24 nummers tussen 29 november 1813 en 23 december 1813. Zondags verscheen het blad niet (p. 28). Daarentegen verscheen soms méér dan één nummer per dag, wanneer er belangrijk nieuws was; zoals op 1 december, toen de 30 november-proclamatie van ‘Willem I’ de uitgever bereikte. Ook komen dubbelnummers voor.

Bibliografische beschrijving
Blad in octavo. Er is geen aparte titelpagina. Elk nummer heeft de titel, waarna nummer- en datumaanduiding volgen. Het geheel is doorgepagineerd 1-100. Elke gewone aflevering telt 4 bladzijden.

Boekhistorische gegevens
Colofons: ‘Dit Avondblad wordt iederen dag, ’s avonds ten zeven uren, uitgegeven bij J. Immerzeel, Junior, Boekverkooper in de Kleine Draaisteeg te Rotterdam. Prijs één halven Stuiver’. Een dubbelnummer (15 december) kostte één stuiver.

Medewerkers
De schrijver is identiek met de uitgever: Johannes IMMERZEEL JUNIOR (1776-1841). Hij genoot in zijn tijd faam als dichter. Als uitgever is hij actief geweest in onder meer Amsterdam en Rotterdam.
Bijdragen van poëtische aard werden ook geleverd door V, S, Adrianus Cornelis SCHENK (1775-1855) en dr. Gijsbert SWARTENDIJK STIERLING (1786-1857).Immerzeel zelf leverde twaalf gedichten, getekend met ‘I’. Van TOLLENS (1780-1856) zou volgens Huygens (1972) het gedicht ‘Kreet’ afkomstig zijn, in nr. 18.

Inhoud
Dit is een blad met uitsluitend ‘bevrijdingsnieuws’. Onmiddellijk nadat Rotterdam vrij blijkt van de Fransen, worden dagelijks de ontwikkelingen in de rest van Nederland op de voet gevolgd: er liggen Engelse oorlogsschepen vóór Scheveningen, er zijn kozakken gearriveerd in Utrecht, massa’s deserteurs melden zich voor de Nederlandse krijgsmacht om de Fransen te bevechten, Muiden valt, Gorinchem is nog bezet, prins Willem viis geland, de prins aanvaardt de regering. Elk nummer eindigt met een gedicht.
Opvallend is de aandacht voor de kozakken. In het laatste nummer vindt men een lijstje Russische woorden, nuttig om de kozakken te helpen met of aan aardappelen, appels, bier, brandewijn, brood, haring, bed en glas.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 728 C 28
Full text

Literatuur
¶ B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841) (Amstelveen 1992), p. 30-32, 353
¶ G.W. Huygens, Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld (Rotterdam 1972), p. 149.

André Hanou