Rotterdamsche Berigten (1785)

Titelbeschrijving
Rotterdamsche Berigten, tegen den Post van den Neder-Rhyn.
¶ Vanaf nr. 5: Rotterdamsche Berigten, tegen den Post van den Neder-Rhyn, de Republikein aan de Maas, of andere schrijvers, die zich toeleggen om Rotterdamsche zaken te behandelen.

Periodiciteit
Er zijn van deze periodiek 8 nrs. bekend. Waarschijnlijk nam het blad al een begin in mei 1785, omdat de commentaren in de nrs. 2 en 3 zijn gedateerd, respectievelijk 6 juni 1785 en 11/15 juni 1785. In juni en later zal het blad wekelijks, of in andere tussenpozen, gepubliceerd zijn.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 8 pagina’s in octavo. Nr. 8 is een dubbelnummer, terwijl nr. 4 zelfs 24 pagina’s telt. De laatste bladzijde wordt niet altijd benut om tekst te geven. Het geheel is doorgepagineerd 1-84.
Er is geen bij het geheel behorende titelpagina. In het titelblok vindt men, vanaf nr. 2, een nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Als colofons komt in nrs. 6 en 7 de tekst voor: ‘Te Rotterdam, By van Dyk en Hofhout, en verders alöm à 1½ Stuiver’.

Inhoud
De teksten van dit prinsgezinde blaadje zijn gesteld in de vorm van vraag en antwoord, tussen vrienden. Standaard is: een niet-Rotterdammer vraagt zijn Rotterdamse vriend om uitleg over passages in contemporaine, doorgaans patriotse, periodieken (Post van den Neder-Rhyn nrs. 334, 339, 341; Republikein aan de Maas nrs. 3, 4, 7; Haagsche Courant nr. 80). Nog binnen hetzelfde nummer volgt antwoord van de Rotterdammer, orangist. Deze geeft toelichting over de specifiek-Rotterdamse situatie.
Deze Rotterdammer is nogal een wettisch ingesteld type. Hij grossiert in toelichtingen op procedures, reglementen, wetsartikelen. Er komen in het voorbijgaan wel zaken aan de orde rond de vrijcorporisten, rekwesten en dergelijke; maar de commoties rond de politieke veranderingen in de Rotterdamse vroedschap hebben zijn hoofdaandacht. Hij grijpt daarbij elk artikel uit het verleden aan om het orangistische gelijk te ondersteunen. Die legalistische en historische obsessie voert ook tot uiteenzettingen over hoe, bijvoorbeeld, in het verleden de Rotterdamse ‘boon-eed’ in zijn werk ging.

Relatie tot andere periodieken
Niet duidelijk is of er een relatie bestaat met de Rotterdamsche Post, waarvan nr. 2 eveneens gericht is tegen de Post van den Neder-Rhyn.

Exemplaren
STCN 172281512
¶ Full text nr. 2

André Hanou
update 12-1-2022