Rotterdamsche Post (1785)

Titelbeschrijving
De Rotterdamsche Post.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op een advertentie voor nr. 2 in de Rotterdamse Courant van 5 februari 1785. De informatie in dit lemma is gebaseerd op deze advertentie.

Boekhistorische gegevens
Als verkoopadressen worden in de advertentie genoemd:

Te Amsterdam by Arends, Elwe en Bom; Leiden Luzac en van Damme; ’s Hage van Drecht en d’Agé; Delft Poelman; Rotterdam Kraefft; Dord Wanner; Utrecht Stubbe; Gouda vander Klos en Verblaauw; Schiedam Poolman en verders alom.

Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
Orangistisch blaadje, waarvan nr. 2 blijkens de advertentie gericht is ‘aan den Schryver van de Post van de Neder-Rhyn’.

Relatie tot andere periodieken
Reactie op het patriottische tijdschrift de Post van den Neder-Rhijn (1781-1787).
Genoemde advertentie geeft geen uitsluitsel over de vraag of de Rotterdamsche Post identiek is aan de eveneens orangistische ‘s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Post, die begin januari 1785 moet zijn begonnenEvenmin is duidelijk of er een relatie bestaat met de Rotterdamsche Berigten, tegen den Post van den Neder-Rhyn (1785).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet