Ruremontsche Post-Tijdinghe (1660-1736)

Titelbeschrijving
Het blad verscheen onder verschillende titels:
¶ ‘Ordinarisse wekentlycke gazette’ (vanaf 1660)
Particuliere Tydinghen (1700-??)
Ruremontsche Post-Tijdinghe (??-1724)
Weeckelyke Ruremontsche Post-Tydinghe (??-ca. 1736)
Gazette van Ruremont (of: Gazette van Ruremonde) (ca. 1722-1726)

Periodiciteit
Al vanaf 1660 moet er in Roermond iedere zaterdag een ‘Ordinarisse wekentlycke gazette’ zijn verschenen, waarvan de titel onbekend is. Nr. 1 van de Particuliere Tydinghen is eind november 1700 uitgebracht. Na verloop van tijd wijzigde de naam zich in de Ruremontsche Post-Tijdinghe, die in ieder geval in 1721-1724 op donderdag het licht zagen. Nissen (1992) beschrijft de aflevering van 30 april 1721 (nr. 18). Nierijnck (2006) beschrijft van de Weeckelyke Ruremontsche Post-Tydinghe nr. 1, gedateerd 5 januari 1736.
Of de Gazette van Ruremont een voortzetting was van de Post-Tijdinghe, zoals wel wordt aangenomen, is niet duidelijk. De verschijningsjaren laten zien dat beide titels enige tijd naast elkaar hebben bestaan. Van de Gazette zijn immers afleveringen bekend uit 1722 (nrs. 18 en 27), 1723 (nr. 14), 1725 (nrs. 9-11, 43 en 45) en 1726 (nrs. 1 en 12).
Voor zover bekend zijn er in openbare collecties geen exemplaren bewaard gebleven.

Bibliografische beschrijving
De Particuliere Tydinghen is een uitgave in half folio-formaat (2 p.) met tweekoloms opmaak. Dit geldt ook voor de daaropvolgende titels.

Boekhistorische gegevens
De ‘Ordinarisse wekentlycke gazette’ is hoogstwaarschijnlijk uitgegeven door Leonard van Ophoven te Roermond. Hij was er op 8 januari 1660 aangenomen als gezworen ‘boeck-drucker’ van de stad en het Hof van Gelre.
De Particuliere Tydinghen werd gedrukt en uitgegeven door Frans Maximiliaan van Ophoven, te Roermond. Ook de overige titels, waaronder de Gazette van Ruremont, zijn gedrukt bij Van Ophoven.

Inhoud
Nieuwsblad, met accent op buitenlands nieuws over oorlog en vrede en over koningshuizen. Zo staan er berichten in over de Vrede van Kopenhagen met betrekking tot de Sont-kwestie, het herstel van de monarchie van de Stuarts in Engeland, het huwelijk van de Spaanse Infante Maria Theresia met Lodewijk XIV (‘Ordinarisse wekentlycke gazette’ in 1660), de dood van Karel II van Spanje en de troonopvolging aldaar (Particuliere Tydinghen, november 1700). Er staat ook binnenlands nieuws in, zoals over de plechtige uitvaartdienst van de achtste bisschop van Roermond, Angelus graaf d’Ognies en d’Estrees (Gazette van Ruremont, 30 april 1722).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.
Nissen (1992) verwijst naar de Gemeentelijke Archiefdienst Roermond (nu: Gemeentearchief Roermond), maar moest constateren dat in de collectie handschriften van Sivré, map E, de exemplaren van de oude Roermondse kranten zijn verdwenen.
Nierijnck (2006) verwijst naar de Stadsbibliotheek Maastricht (nu: Centre Céramique), maar de catalogus geeft geen informatie over de Ruremontsche Post-Tijdinghe die zich daar zou moeten bevinden. Dit geldt tevens voor de verwijzing naar het Rijksarchief Limburg (nu: Regionaal Historisch Centrum Limburg), waar een aflevering van de Weeckelyke Ruremontsche Post-Tydinghe en van de Gazette van Ruremonde aanwezig zou zijn. De Centrale Catalogus Periodieken (CCP) verwijst voor dit archief naar de collectie Hanssen, doos II.

Literatuur
¶ L. Nierijnck, ‘Krantencuriosa uit de verzameling van Louis Nierijnck’, in: Jaarboek Au Courant 2006, p. 83
¶ P. Nissen, ‘ “Eene ordinarisse wekentlycke gazette” te Roermond in 1660’, in: De Maasgouw  1992, nr. 3, kol. 113-123, 205
¶ ‘Provinciaal nieuws’, in: Maas – en Roerbode 23 juni 1910.

Rietje van Vliet