Saamenspraaken van eenige goede Vrienden over uytgekipte Boeken (1724)

Zie Maendelyke Samenspraken (1724).