Samen-Spraeck, tusschen een goedt Hollandtsch Patriot, Snyer, en Soldaat (1660)

Titelbeschrijving
¶ Nr. 1: De Noyt Oomgekeerden Rock, ofte t’Samen-spraeck, tusschen een goedt Hollandts Patriot, Snyer en Soldaat.
¶ Nr. 2: Tweede Samen-Spraeck, tusschen een goedt Hollandts Patriot, Snyer, en Soldaat. Dienende tot Antwoordt aen een fieltachtighen Pasquil-maecker.

Periodiciteit
Meer dan twee afleveringen zijn niet bekend.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in kwarto, in beide gevallen in ‘gotische’ letter, telkens gepagineerd 1-32. Het titelblok (p. 3) is telkens identiek aan de eigen titelpagina.

Boekhistorische gegevens
Het impressum van nr. 1: ‘Gedruckt tot Amsterdam, By Pieter Bronchorst’. Het impressum van nr. 2: ‘Ghedruckt tot Delft, by Pieter Haegdooren. Anno 1660’.

Inhoud
Een oranjegezinde korporaal wil zijn rok laten keren en bezoekt daartoe een snijer (kleermaker). De snijer brengt hem tot beter inzicht (laat hem dus op een andere wijze zijn rok keren), met behulp van zijn goedgeïnformeerde buurman, de patriot. Deze laatste leest voor uit allerlei documenten en staatsstukken die de republikeinse partij in een goed daglicht stellen.
Gespreksonderwerpen zijn de verhouding met Engeland, het voorstel van de Zeeuwse Staten de prins (de jonge Willem III) in die provincie aan te stellen tot ‘Eerste Edele’, de reductie van de landmacht en de acceptatie door de Staten van Holland van de jonge prins als ‘Kind van Staat’. Tegelijkertijd wordt heftig uitgevaren tegen orangistische paskwilmakers.

Exemplaren
STCN 851534325 en STCN 83175222X
¶ Full text nr. 1 en nr. 2

André Hanou