Samenspraak, gehouden tusschen een Boer en een Edelman (1788)

Titelbeschrijving
Samenspraak, gehouden, tusschen een Boer en een Edelman. Geschikt ten Algemeenen Nut.

Periodiciteit
Van dit twee keer per week, op maandag en donderdag verschijnend blad zijn slechts de eerste twee afleveringen bekend, gedateerd 28 februari en 3 maart 1788.

Bibliografische beschrijving
Dit blad in kwarto telt per aflevering vier bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-8. Het titelblok geeft de gehele titel, vervolgens datering en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon in beide nummers: ‘Deze Zaamenspraaken, zullen alle Maandagen en Donderdagen, te bekomen zyn, à 2 Duiten, te Amsterdam, by J. van Seggeren, in de Tichelstraat, by de Angeliersgraft’.

Inhoud
In de vorm van een nogal volkse dialoog wisselen boer en edelman nieuws uit. Vooral de edelman, die ‘nog al hier en daar’ komt, geeft nieuws. Dat betreft vaak nieuws uit de stad Amsterdam; zoals het daar, bij de aanstaande verjaardag van de stadhouder op 8 maart, door de magistraat verplichte ‘Lullemineeren’. Verder vindt men nieuwtjes van gewone aard, als de oorlogsverklaring door de keizer aan de Turken, en rariteiten in Amerika en Azië. Een publieke zelfmoord in Calcutta wordt beschreven als iets zeer vreemds, en ondenkbaar bij Nederlanders die immers, dankzij het christendom, veel verlichter zijn.
De sfeer is duidelijk orangistisch. Als bron van nieuws worden vaak de Haagse en Brielse couranten gebruikt die tot dezelfde sfeer behoren.

Exemplaren
¶ Amsterdam , Universiteitsbibliotheek: O 61-5790:5 (nrs. 1-2)

André Hanou