Samenspraak tusschen een Zwaardveger en zijnen Zoon en Schoondochter (1793)

Titelbeschrijving
Samenspraak tusschen een Zwaardveger en zijnen Zoon en Schoondochter, over den tegenwoordigen Tijd.

Periodiciteit
Het bestaan van dit periodiekje is bekend dankzij de vermelding ervan in Saakes’ Naamlijst van juli 1793 (p. 327). Hier is sprake van ‘het 1ste Vervolg’, hetgeen duidt op een zekere periodiciteit. Vermoedelijk zijn er van de Samenspraak niet meer dan deze 2 afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Inhoud
De titel wijst op een opiniërend volksblaadje.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet