Samenspraak tusschen Frans Vrolyk en Keesje Zucht (1800)

Titelbeschrijving
Samenspraak tusschen Frans Vrolyk en Keesje Zucht. Een weekblad.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 8 december 1800 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit maandags weekblad. De nrs. 1 en 2 worden vermeld in Saakes’ Naamlijst van 1801 (nr. 3, p. 207, 286).

Bibliografische beschrijving
De nrs. 1 en 2 zijn verschenen in octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door J. Verlem, te Amsterdam. De advertentie in de Leydse Courant noemt als overige distributiekanalen: ‘te Rotterdam D. Vis en v. Zanten; Den Haag Klis en Leeuwenstyn; te Utrecht van ter Veen, en alom by de Boekverkoopers en Ombrengers der Couranten en Nieuwspapieren‘.
Prijs per aflevering: 4 duiten.

Inhoud

De Samenspraak is blijkens genoemde advertentie uitgegeven door een ‘Gezelschap Vaderlanders’ en is bedoeld om ‘den BATAAF te bemoedigen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou