Samenspraak tusschen Frans Vrolyk en Keesje Zucht (1800)

Titelbeschrijving
Samenspraak tusschen Frans Vrolyk en Keesje Zucht. Een weekblad.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 8 december 1800 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit maandags weekblad. De nrs. 1 en 2 worden vermeld in Saakes’ Naamlijst van 1801 (nr. 3, p. 207, 286).

Bibliografische beschrijving
De nrs. 1 en 2 zijn verschenen in octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door J. Verlem, te Amsterdam.
De advertentie in de Leydse Courant noemt als overige distributiekanalen: ’te Rotterdam D. Vis en v. Zanten; Den Haag Klis en Leeuwenstyn; te Utrecht van ter Veen, en alom by de Boekverkoopers en Ombrengers der Couranten en Nieuwspapieren‘.
Prijs per aflevering: 4 duiten.

Medewerkers
De Samenspraak is blijkens genoemde advertentie geschreven door een ‘Gezelschap Vaderlanders’.

Inhoud
Doel van de Samenspraak is, aldus de advertentie, ‘den BATAAF te bemoedigen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou